Hội người mù quận Thanh Khê

Hội người mù quận Thanh Khê được thành lập vào ngày 21/03/1997  theo quyết định số 36/ QĐUB ngày 21/03/1997 của Quận ủy lâm thời Thanh Khê về việc thành lập Hội người mù Quận Thanh Khê và quyết định số 765/QĐUB ngày 31/3/1997 của UBND lâm thời Tp Đà Nẵng về việc cho phép Hội người mù quận Thanh Khê hoạt động. Quận hội có trụ sở đóng tại số 12 đường Thanh Huy 3, quận Thanh Khê , Tp Đà Nẵng.
Quận hội có nhiệm vụ quản lý và chăm sóc hội viên, động viên hội viên phát huy tình đồng tật, đoàn kết, giúp đỡ nhau về tinh thần và vật chất, cùng phấn đấu vươn lên hòa nhập cộng đồng xã hội. Tạo điều kiện cho hội viên được học tập, đào tạo nghề nhằm giải quyết việc làm, từng bước cải thiện cuộc sống, nâng cao trình độ văn hóa của hội viên.