Tổ chức – Chi hội

Hiện nay, quận hội đang quản lý và chăm sóc gần 100 hội viên nằm rải rác trên 10 phường và đã thành 6 chi Hội trên địa bàn Quận Thanh Khê. Đa số các hội viên là những người già yếu, bệnh tật, cuộc sống vô cùng khó khăn, thiếu thốn.
6 chi Hội bao gồm :
+ Chi Hội người mù phường Tam Thuận
+ Chi Hội người mù phường Xuân Hà
+ Chi hội người mù phường Vĩnh Trung
+ Chi Hội người mù phường Chính Gián
+ Chi Hội người mù phường An Khê
+ Chi Hội người mù phường Thanh Khê Đông
Bạn chấp hành gồm có 5 người khiếm thị trong đó có 2 cán bộ thường trực và 3 ủy viên.
Ngoài ra còn có 2 cán bộ sáng văn phòng.