Kiểm tra kĩ năng đọc viết chữ nổi

Hàng quý Hội tổ chức cho các hội viên đã biết sử dụng chữ nổi đến kiểm tra kĩ năng đọc viết, giúp cho hội viên :
+ Nâng cao dân trí
+ Ôn luyện và nâng cao kĩ năng
+ Nắm bắt chương trình hoạt động của Hội
+ Liên hệ thư viện tổng hợp ĐN và hội người mù TP để mượn các loại sách, đĩa về chuyển cho hội viên nghe  – đọc.
Xông hơi được coi là một phương pháp chữa bệnh độc…
Massage là gì ?   Massage là một loại kích thích v…
Giới thiệu cơ sở Massage người khiếm thị Đà Nẵng G…