Liên hệ

12 Thanh Huy 3, quận Thanh Khê, Tp Đà Nẵng.

Điện thoại: 0511.3706455-0511.3761185

Email : Hnmthanhkhe@yahoo.com